others

เรื่องของเรื่องคือ
เจอซานะออนไลน์ เลยชวนให้ซานะมาลอยกระทงด้วยตัวเอง
แนะนำผ่าน msn เป็นชาติ
ในที่สุดซานะก็ลอยด้วยตัวเองได้สำเร็จ

.
.
.

แต่

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ซานะพิมพ์คำขอพรเป็นภาษาจีน
เรื่องไม่คาดฝันจึงเกิดขึ้น!!!

.
.
.
 
.
.
.
 
ผ่าง!!!
 
 
ป๋าแชมป์ให้ลอยได้แค่ครั้งเดียวด้วยสิ...

.
.
.
 
 
 
ซานะ ดีอกดีใจ ที่พิมพ์จีนได้ พลางส่งรูปนี้มาให้
 
นี่ไง
พิมพ์จีนได้ ไม่เห็นมีปัญหา
 
 
สรุป เธอเขียนมาว่า
 
希望在未來的日子裡,所有看到這則訊息的人,
大家都可以平安健康賺大錢。
也祝福我自己可以中~樂~透!(祈福ing)
 
 
ขอให้นับจากวันนี้
ใครที่เห็นข้อความฉัน
จงสุขสันต์และร่ำรวย
ส่วนตัวฉันนะหรือ
ขอให้
ถูก...หวย...เทอญ
 
(ขอพร ing)